Προσωπικά στοιχεία Χρηστών

Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του Hellenic Shopping Centers, θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η ακρίβεια των στοιχείων θα ζητείται τηλεφωνικά είτε από την εταιρία μας είτε από το συμβαλλόμενο κατάστημα πριν την εκτέλεση της κάθε παραγγελίας σας, σε περίπτωση μη εξακρίβωσης των στοιχείων σας ο λογαριασμός των χρηστών αυτών όπως και το e-mail εγγραφής θα μπλοκάρονται από το hellenicshoppingcenters.gr

Κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού, θα ζητηθεί από το χρήστη να ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name). Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού τους ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης και γενικότερα μέσω του λογαριασμού τους (user account) και οφείλουν να δείχνουν ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων.

Το hellenicshoppingcenters.gr συνιστά στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του hellenicshopping.gr και του κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα.μεσω της λειτουργίας αλλαγής κωδικού οι χρηστές οφείλουν σε περίπτωση κλοπής να αλλάξουν αμεσα τους κωδικούς τους. Επίσης το hellenicshopping.gr συνιστά στους χρήστες του να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν την αναγραφή του σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής.

Τέλος το hellenicshoppingcenters.gr συνιστά στους χρήστες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Logout) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών του hellenicshopping.gr, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους.

Το hellenicshoppingcenters.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.

Προς αποφυγήν οιασδήποτε σύγχυσης των επισκεπτών-χρηστών του, το hellenicshopping.gr απαγορεύει την επιλογή και χρήση ονόματος χρήστη (username) προσβλητικών, υβριστικών και γενικότερα κακόβουλων. Το hellenicshoppingcenters.gr μπορεί μονομερώς να διαγράψει τέτοιους λογαριασμούς.

To Hellenic Shopping Centers διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κάτι από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε τέτοιο λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το χρήστη.

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του Hellenic shopping centers θα παραμείνουν αποκλειστικά για χρήση του hellenicshopping.gr και τον εντος του hellenicshopping.gr συμβαλλόμενων καταστημάτων οι οποίοι με την υπογραφή σύμβασης με την ιστοσελίδα μας δεσμεύονται με τον όρο ορθής χρήσης των στοιχείων κάθε χρηστή και μη γνωστοποίησης τους σε τρίτους, καθώς με την εγγραφή του στο hellenicshopping.gr κάθε χρήστης αυτομάτως αποδέχεται την εγγραφή του ως μέλος σε όλα τα συμβαλλόμενα με το hellenicshopping.gr καταστήματα.